Leve de Kardashians!

Wij hebben de Oranjes, Amerika heeft de Kardashians. En op dat gebied heeft Amerika het een stuk beter voor elkaar. Niet omdat Maxima nog nooit een naaktselfie heeft ge-instagramd, maar omdat de Kardashians geen status aparte – of belastinggeld – krijgen van de overheid. En zo kunnen we, ongelooflijk maar waar, nog een hoop leren van de Kardashians.

De monarchie is een soort religie: voor de buitenstaander een beetje mal, maar voor veel mensen erg belangrijk. Het geeft mensen het idee dat er een constante is in hun land of in hun leven, en daar put men hoop of moed uit. Monarchie en religie zijn dan ook wederzijds afhankelijk van elkaar, omdat ze beide van de aanhanger een suspension of disbelief vragen. De ratio moet even wijken om zaken in stand te houden die alleen maar zo zijn omdat ze nu eenmaal ooit zo waren.

Dat is prima – wie god of mens wil vereren moet dat vooral doen, maar de overheid moet zich hier verre van houden. U mag ook elk jaar op de tweede dinsdag in juni om precies 11.37 uur de intocht van Sinterklaas uit 1998 herbekijken. Of iedere zaterdag uw avondeten als ontbijt eten, gekleed in alleen een rode onderbroek met blauwe sterretjes. U doet daar niemand kwaad mee en dus is het geen probleem. Maar verwacht dan niet dat de overheid uw malligheid officieel erkent en actief ondersteunt. Precies hetzelfde geldt voor de monarchie: koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen horen thuis in een sprookjesboek, niet in het openbaar bestuur van een beschaafd land.

Nu wordt er vaak geruststellend gezegd dat de vorst in Nederland een louter symbolische functie heeft. Als dat klopt dan kan de monarchie dus vrij eenvoudig worden afgeschaft zonder dat er iets anders voor in de plaats moet komen. Als de koning toch stiekem méér doet dan lintjes doorknippen en poseren voor wintersportfoto’s, dan is dat reden te meer om de monarchie zo snel mogelijk af te schaffen en haar te vervangen door een controleerbaar en democratisch alternatief. Zelfs al is een republiek even duur, de kosten daarvoor zijn in ieder geval democratisch te verantwoorden.

Ieder jaar schuift de overheid één familie miljoenen aan belastinggeld toe, alleen omdat hun voorvader 200 jaar geleden besloten heeft dat zijn familie beter was dan alle andere families in ons land. En wij staan elke keer weer met duizenden langs de weg braaf naar ze te zwaaien. Naar de Nederlandse Kardashians. Een familie van socialites die hun rijkdom, roem en status te danken hebben aan hun familienaam.

Maar het belangrijkste bezwaar tegen de monarchie is dat het haaks staat op het normaal gesproken zo gekoesterde gelijkwaardigheidsideaal. Discriminatie is in elke andere situatie welhaast een maatschappelijke doodzonde, maar als het om het koningshuis gaat blijft juist de overheid – dé partij voor wie alle mensen gelijkwaardig zouden moeten zijn – buiten schot. Een koningshuis met erfopvolging is door de staat in stand gehouden en bekostigde rechtsongelijkheid, en dat zou iedereen die democratie en vrijheid liefheeft tegen de borst moeten stuiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *